Digital Consultant Tariq Samidon gives us his views on Sri Lanka’s digital revolution